lukk

Haugen østre gård

Haugen het opprinnelig Haugrinn og navnet er bestemt form av ordet haug. Haugen nevnes i skriftlige kilder for første gang i 1647, men da omtales det også at en eldre gård man kjenner fra 1300-tallet har blitt en del av Haugen. Gårdsnavnet er et naturnavn som sannsynligvis betegner en naturlig formasjon på gårdens beliggenhet. Utformingen av navnet tilsier at gården sannsynligvis ikke er eldre enn sen-middelalderen. Haugenstua var en husmannsplass under Haugen gård.

Våninghus og stabbur er bevart og tunet står oppført på Gul liste som bevaringsverdig. Våningshuset er fra 1800-tallet, mens stabburet ble oppført på 1900-tallet.