lukk

Granstangen gård

I ravinelandskapet i Gransdalen lå Granstangen gård. Gransbekken rant i bunn av dalen. Tunet er revet.