lukk

Granstangen borettslag

Som de fleste borettslagene på Furuset har også dette fått navn etter en av de eldre gårdene i området. Gården Granstangen lå akkurat der hvor borettslaget ligger i dag.

Drabantbyen Furuset betsår av en blanding av høye og lave blokker samt rekkehus. Klippgen, Holm og Halvorsen var arkitektene i prosjektet. Boligbebyggelsen ble organisert i tun og tilpasset landskapet. Husene varierer i høyde og er plassert i forskjellige retninger langs gater(gangveier). De har veggflater som brytes opp med balkonger, varierende materialer og farger. Målet var å få til et variert og vennlig uttrykk. Granstangen borettslag har blokker i 4 og 7 etasjer. De høyeste bygningene er plassert langs Granstangen. De har vestvendte fasader og balkonger. Fire lavere blokker er plassert 90 grader på disse slik at det dannes gode og skjermede uterom mellom husene. Uterommene åpner seg mot stedets sentrale gangvei, Karistien, og her ligger skole og grendeskole. Blokkbebyggelsen er rehabilitert de siste årene, og har fått nye fasadematerialer og innglassede balkonger.