lukk

Gran søndre

Gran kommer av trenavnet gran, og omtales for første gang i lensregnskapene i 1577-78. I 1789 ble gården delt i to, og ytterligere delinger av eiendommen skjedde ved et skifte i 1840. Om det var Nordre eller Søndre Gran som var det opprinnelige hovedbølet vites ikke.