lukk

Furuset nedre gård

Furuset nevnes i middelalderen som én gård under Gamle Aker kirke. Da sto det også en kirke på eiendommen. I 1610 opptrer gården som delt i to bruk, Østre (Øvre)Furuset og Nedre Furuset.

I 1824 kjøpte Cæsar Emil Ramel Michelet, bestyrer av Christiania Poudretfabrik (etbl.1865) Nedre Furuset. Christiania Poudretfabrik, som forvandlet dyre- og folkemøkk til gjødsel, hadde tidligere holdt til på Tøyen, til naboenes store misnøye. Michelet flyttet derfor virksomheten til sin nye eiendom.

Fra byen ble møkka fraktet med Hovedbanen til Furuset, og her plassert i store kummer, tilsatt kalk og myrjord og solgt videre til bøndene. Selv lot Michelet seg tydeligvis ikke sjenere av lukten og bosatte seg på Micheletlund i nærheten av gården med både antikvitetssamling og en rikholdig vinkjeller.

Nedre Furuset har fortsatt bevart et helhetlig gårdsanlegg. Våningshuset kan føres tilbake til 1700-tallet, mens sidebygningen og vognskjulet stammer fra 1800-tallet. Låven er fra 1923. I tillegg er det bevart rester etter gårdssag og et kvernhus. Gården er i privat eie. Den er regulert til bevaring og står på Gul liste som bevaringsverdig.