lukk

Funnsted øks

I Lerkeveien 2G i 1969 ble det funnet en prikkhugget og slipt øks av en grålig bergart. Øksen stammer sannsynligvis fra yngre steinalder

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.