lukk

Furuset

Strømsveien på vinterføre

Groruddalens geografiske beliggenhet mellom byen og bygdene rundt, har vært en viktig årsak til de mange ferdselsårene som har gått gjennom dalen. Det sies at Strømsveien er den eldste innfartsåren til Oslo. Handelsvarer og forsyninger til byen ble fraktet langs denne veien.Trafikken var størst om vinteren. På vinterføre med slede gikk transporten letter enn på de dårlige sommerveien som lenge kun var egnet for hest med kløv. Mellom Alnabru og veiskillet ved Kløften var det så sumpete at det på slutten av middelalderen måtte bygges en lenger jordbru, det vil si en oppbygd voll med grøfter på begge sider. Det var imidlertid først på slutten av 1600-tallet og utover på 1700-tallet at Strømsveien ble den viktigste innfartsåren. Dette skyldes den omfattende transporten av plank til Christiania. Av den grunn fikk veien tilnavnet plankeveien. På 1840-tallet kunne det gå hele 1000 plankelass på vinterføre gjennom dalen hver dag. Flere av gårdene fungerte som skjenkesteder.