lukk

Gran øvre

Den tidligere gården har bruksnummer 3. I matrikkelen fra 1888 står Karl Johan Hansen oppført som eier.