lukk

Ellingsrud gård

Gården er kjent tilbake til middelalderen, da den var klostergods tilhørende Cistercienserklosteret på Hovedøya. Even Steen kjøpte gården i 1785 og anla mølle og teglverk. En rekke husmannsplasser lå under gården, blant annet Nuggerud, Bjørnsdret, Bråten, Mariholtet, Nuggerudengen, Smedbakken, Nettop, Masserud, Solberg, Bilitt og Stensfoss. Aker kommune overtok gården i 1917, og fra 1919 til 1977 ble den brukt som aldershjem.

Hovedbygningen, med trekk av sveitserstil er bevart. Driftsbygningen med stall er gjenoppbygd etter brann. I dag driver stiftelsen Ellingsrud ridesenter gården. Siden 1999 har våningshuset vært i privat eie. Flere av husmannsplassene og rester etter mølle og teglverk ligger fortsatt innenfor markagrensa, og kan oppleves på veien inn mot Mariholtet.