lukk

Bakås gård

Gårdsnavnet eldre form "i Bokum" er dativ flertall av bak, det vil si rygg. En ås som ligger ved gården har fått navn etter denne og dett er så gått over til å bli gårdsnavnet. Gården nevnes i middelalderen. Gården har blant fler vært eid av Gimsø kloster og biskop Eystein i Oslo. På 1600-tallet tilhørte gården slottspresten på Akershus, men gården var enkesete for Akers sognepresembede på 1700-tallet.I 1792 overtar Even Steen, også eier av Ellingsrud gård. Han solgte den imidlertid raskt videre og gården skiftet eier en rekke ganger oppover på 1800-tallet. Gården er revet.