lukk

Veianlegg

I Østensjøveien 50C ble det i 2008 funnet en vei med tilhørende dreneringsgrøft. Det ble ikke funnet daterbart materiale, men veien stammer sannsynligvis fra før reformasjonen.