lukk

Johanshøi

I Østensjøveien 52 ligger den bevaringsverdige jugendvillaen ”Johanshøi”. Villaen er tegnet av arkitekt Edvard Carlèn og oppført i 1912.

Jugendstilen – eller art nouveau som den kalles i deler av Europa – var det første forsøket på å skape en ”ny” stil, ubundet av forbildene fra antikken som hadde preget arkitekturen på 1800-tallet. Man tok i bruk friere former, hvor arkitekturelementene gjerne ble utformet i et dekorativt formspråk inspirert av naturen. Det er selvsagt i den mer monumentale arkitekturen at jugendstilen kommer klarest fram, men vi ser også noen nedslag i villa-arkitekturen. Grunnplanen er ofte asymmetrisk, i likhet med den sene fasen i sveitserstilen, og glassverander over to etasjer hører ofte med til jugend-villaene også. I motsetning til sveitserhusene har jugend-villaene ofte valmet tak – opprinnelig gjerne skifertekket. Vindusinndelingen går bort fra rene kryss- og T-postvinduer, til ytterligere oppdeling i småruter.

Eiendommen er et viktig historiefortellende element for kulturmiljøet rundt Bryn og står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.