lukk

Funnsted sverd og øks

I Tvetenveien 20 ble det i 1988 funnet et sverd og en øks av jern ved gravearbeider. Gjenstandene stammer fra yngre jernalder.

Yngre jernalder i Norge regnes som perioden fra ca 570 til 1050 e.Kr. og det var i denne perioden at rikskongedømmet Norge ble dannet fra småkongedømmer og tinglag. Ikke minst er denne perioden kjent for vikingtoktene, som var kombinerte handels- og plyndringstokter. Disse ble muliggjort av en ny skipsteknologi som kom i starten av yngre jernalder, nemlig seilet. Siste halvdel av perioden preges også av at kristendommen overtok for den norrøne åsatroen som majoritetsreligion. Størsteparten av dagens Oslo var landbruksbygd og skog i yngre jernalder. Flesteparten av gårdene lå innenfor eller i nærheten av dagens ring 3, med mer spredt gårdsbebyggelse lenger ut i bygda, f.eks. mot Grorud eller Lambertseter. Gårdene Aker, Ris, Berg, Storo, Disen og Bryn var ganske store gårder i denne perioden.