lukk

Forretningsgård

Forretningsgården er en to-etasjes murbygning oppført i tre byggetrinn; 1928, 1930 og 1933. Den midtre og østre delen ar tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, mens den vestre delen er oppført til slutt, og tegnet av arkitekt Sig. Braaten. De opprinnelige funksjonene var apotek, tannlege- og legekontor, isenkram-, farge- og manufakturhandel i første etasje, mens det var boliger i andre etasje. Bygningen henvender seg mot Østensjøveien, og ble oppført etter at Bryn fikk sporveisforbindelse.