lukk

Erlanger bryggeri

Industrianlegget ble bygget i 1880-årene som bryggeri. Fabrikken hentet vann fra Østensjøbekken, som rant rett øst for bygningene, via det som ble kalt bryggeridammen. Fram til 1908 var det bryggerivirksomhet her under diverse firmanavn (Akers bryggeri, A/S Borch & Co.s Aktiebrygger mm). I en periode fra 1909 til 1933 holdt Norske Jernstøperier til i bygningene. Firmaet Olsen og Wang overtok i 1933. De framstilte malingsproduktene Owatrol her i mange år. Bebyggelsen er i upusset tegl. Bygningen har et tilbygg mot vest (lager) og i 1981 ble det bygget på en kontordel.