lukk

Bryn stasjonsmiljø

Stasjonen ble etablert i 1858, fire år etter åpningen av Hovedbanen mellom Christiania og Eidsvoll. Bakkene fra byen og opp mot Bryn var så bratte at det bød på store utfordringer for jernbanen, og det var tvil om det var mulig å anlegge jernbane i et område med så stor stigning. Jernhjul mot jernskinner gir ikke spesielt høy friksjon. Det gjelder både i oppover- og nedoverbakke. Nedover mot Christiania hadde man derfor behov for å stanse togene et sted for å legge til bremsene. På 1800-tallet betydde det å stramme bremseklosser manuelt mot hjulene for å sikre mot fallet ned mot stasjonen i byen. Dette var det høvelig å gjøre på toppen av bakken, der hvor Bryn stasjon ble bygget.

I 1884 ble det bygget ny ekspedisjonsbygning i mur og det gamle anlegget i tre ble revet. Neste store endring kom i 1903. Da ble det etablert dobbeltspor mellom Oslo og Lillestrøm. For å få plass til dobbeltsporet, og et eget godsspor, måtte perrongen inntil ekspedisjonsbygningen rives. Løsningen ble å bygge ny perrong og ekspedisjonsbygning på andre siden av sporene.

Den nye ekspedisjonsbygning stod ferdig i 1903. Den var tegnet av arkitekt Finn Knudsen og prefabrikkert ved Strømmen trevarefabrikk. Den gamle ekspedisjonsbygningen ble fortsatt brukt som personalbolig.

Stasjonsmiljøet på Bryn er ført opp som bevaringsverdig i Byantikvarens gule liste.