lukk

Bryn gård

På kart fra 1844 framgår det at Bryn gård har flere husmannsplasser. At antallet husmannsplasser øker stemmer bra med den generelle historiske utviklingen, hvor husmannsvesenet på østlandsområdet var i sterk vekst i denne perioden. I folketellingen fra 1865 er blant annet Brynsfladen, Brynsengen og Brynsstuen oppført som husmannsplasser. Flere av husmennene er knyttet til gårdsarbeid på Bryn gård, men det finnes nå omtrent like mange som arbeider på ”Benmøllen”.

På denne tiden bor propritær O. F. Wold med familie og tjenestefolk på Bryn gård. Trolig bor de i den bygningen som ble revet på 1970-tallet. Byggeåret for våningshuset som stod på Bryn gård er ikke kjent. Den eldste delen av bygningen var en sekslaftet bygning med stue og kjøkken. Stua var 8,5 X 5,5 meter. Ut fra beskrivelsen av laft og form er det sannsynlig å anta at denne delen av bygningen var fra 1700-tallet. Bygningen har deretter blitt bygget på i to perioder. Den første påbygningen medførte at huset fikk inngang på midten og to vinduer på hver side. Den siste byggeperiode er antatt å være på begynnelsen av 1840-årene og medførte at bygningen ble utvidet med 6 meter i lengderetning.

Bygningen ble dokumentert Arno Berg i 1955. Bygningen hadde halvvalmet tak med et takoppløft sentralt plassert, og var i halvannen etasje. Slik bygningen framstår på disse bildene er den en typisk representant for den tradisjonelle byggeskikken som bedrestilte østlandsbønder var inspirert av tidlig på 1800-tallet. Både vinduene, som hadde stabelhengsler og tre ruter i hvert fag, og dørene, var typiske for empirestilen.