lukk

Bro

Brukonstruksjonen er sannsynligvis fra omkring 1900 og er bevart under et nyere betongdekke. Brua fungerte som bindeledd mellom ulike virksomheter tilknyttet Bryn-Halden Tændstikfabrik.