lukk

Bosetningsspor ildsted

I Nils Hansens vei 23 ble det i 2008 funnet et ildsted fra førromersk jernalder.

Førromersk jernalder regnes som perioden mellom 500 f.Kr.-0. Perioden kjennetegnes ved at jern overtar som redskapsmateriale i stedet for bronse og stein. Gårdsbosetningen lå i lengre tid på samme sted enn tidligere. Gravskikken bestod hovedsakelig av kremasjonsgraver med lite eller ingen markering på overflaten. I førromersk jernalder ble det også bygget mange mindre bygdeborger i Norge, noen av disse finnes i Oslo.