lukk

Bredtvet

Kulturlandskap og arkitektur

Arkeologiske funn viser at Bredtvets historie kan føres helt tilbake til yngre steinalder. Tidlig på 1800-tallet var Bredtvet en av de største gårdene i Groruddalen. Tunet lå høyt og fritt med utsyn over dalen og hadde staslig hovedbygning og hageanlegg. I 1880- 1890-årene ble det drevet teglverk på gården. Leire, som er råmaterialet til tegl, ble hentet fra områdene rundt Veitvetbekken.

I 1919 ble gården kjøpt av ”Lærehjems- og verneforeningen”, og det ble bygget et behandlingshjem for unge lovovertredere like nord for gårdsbebyggelsen. Bygningen i nybarokk stil ble tegnet av arkitektene Morgenstierne & Eide. Lærehjemmet ble lagt ned etter få års drift, og fra høsten 1938 ble bygningene tatt i bruk som kvinnefengsel. Under andre verdenskrig ble anlegget brukt som ordinært fengsel, og mellom de store fengselsbygningene og gårdsbebyggelsen ble det bygget brakker for russiske krigsfanger.

Fra 1927 og frem til 1963 ble gårdens arealer og driften forpaktet bort. I 1963 opphørte driften av gården. Siden Bredtvedt var eid av staten, ble ikke disse arealene i første omgang lagt ut for boligutbygging i Groruddalen. Derfor ble Bredtveit i stor grad liggende ubebygd helt frem til slutten av 1970-tallet. Da staten først friga deler av grunnen for utbygging var dette til skoler, kirke, statens senter for logopedi og en del større bedrifter.

Det er i dag ikke bevart noen bygninger fra gården, men selve hovedhuset stod på samme tomt som kirken, som ble reist i 1977.