lukk

Funnsted øks og tilhugget stein

Øks og tildannet stein. Et sted på Bredtvet gård ble det funnet en skafthulløks og en rund stein med en tilhugget dyp fure som går rundt hele steinen. Øksen stammer sannsynligvis fra yngre steinalder.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.