lukk

Nissehuset

Det såkalte Nissehuset, som lå i Alundamveien 51, var en særpreget bygning. Huset ble bygget i ca. 1914 av Albert Andersen, som var treskjæreren bak husets utsmykning.

Bygningens stil var meget spesiell og kan karakteriseres som en lett surrealistisk nasjonalromantikk. Små karnapper, egenartede vinduer, pussige detaljer og selvsagt utskjæringsarbeidene gjorde huset til et lite eventyrslott. Alt i alt var det en liten perle, som i høy grad bidro til en berikelse av strøket.

I 1984 kom rivesøknaden. Byantikvaren anbefalte at huset skulle få stå, men bygningen ble revet.