lukk

Gruvelia 16

På eiendommen ligger det en liten trebygning i halvannen etasje oppført over en rektangulær grunnplan. Den har lav raftehøgde, og fremstår derfor med et uvanlig høyreist saltak med kraftig utstikk. Det er en innebygget veranda/gang langs hele østre langvegg med fire store vinduer som flankerer en midtstilt dør. Det er trolig at denne gangen/verandaen opprinnelig har vært åpen, eller at den er bygget til samtidig med at taket ble hevet og loftsetasjen ble tatt i bruk.

Dateringen av bygningen er usikker, men takets sveitserstilskarakter med kraftig utstikk, og jugendstilsvinduer indikerer en oppførelsestid tidlig på 1900-tallet, og en ombygging i løpet av 1930-40-årene.

Huset er synlig på flyfoto fra 1937, som et av et titalls andre småhus i området. I likhet med flere andre små hus og hytter i områdene sørøst i Oslo og i Groruddalen, representerer denne bygningen den tidlige, selvgrodde bebyggelsen fra perioden før Aker herred ble innlemmet i bykommunen. Folk fra beskjedne kår kunne på denne måten kombinere arbeid i byen med en landlig tilværelse, hvor de kunne bo og dyrke frukt og grønnsaker til eget bruk.

Store deler av denne bebyggelsen er gått tapt, og de best bevarte bygningene av denne typen har derfor stor kulturhistorisk verdi som et viktig stadium i Oslos bebyggelsesutvikling og -historie, og er særlig viktig som en del av Groruddalens historie i perioden før drabantbyutbyggingene.