lukk

Ammerudhellinga

Ammerudlia borettslag består av fire 14 etasjes skiveblokker med 246 leiligheter i hver. Mens 1950-tallets blokker ble bygget på stedet ved blanding av sement og muring av teglstein, ble blokkene på 1960-tallet satt sammen av ferdige betongelemeneter som ble heist på plass av kjempemessige kraner. Antall timesverk for å bygge en leilighet ble med dette redusert fra 2700 til 500 timer.

Ytterveggene på blokkene består av betongelementer som er behandlet slik at naturstein trer fram på fasadene. For å skape en viss variasjon er det brukt tre forskjellige betongstrukturer. Betongelementene ble produsert av A/S betongelementer på Skedsmokorset, og blokkene ble oppført av Ungdomsbygg – begge selskap var eid av USBL.

USBL var tidlig ute med å utvikle og ta i bruk industrielle produksjonsmetoder. Blokkene ble plassert i terrenget ut fra kranbanene og kranenes rekkevidde, og leilighetenes bredde ble bestemt av den gunstigste spennvidden mellom bæreveggene. Utsmykningene på gavlveggene er tegnet av Knut Steen. I 2000 ble balkongene skiftet ut og glasset inn.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.