lukk

Ammerud Nordre gård

Nordre Ammerud gård ligger midt inne blant blokkene på Ammerud. Hele tunet med 10 bygninger er bevart, noe som er sjeldent i Oslo. De tre eldste bygningene på tunet er bryggerhuset, fjøset og stabburet, alle fra begynnelsen av 1800-tallet.

Våningshuset ble bygget i 1883 og er i karakteristisk sveitserstil. Huset ble delvis bygget av materialer fra det tidligere våningshuset. Driftsbygningen kan dateres til sent 1800-tall. Tunet har også en smie fra samme tid. På grunn av brannfaren ble slike bygninger plassert i god avstand til resten av bygningene på tunet.

I 1865 hadde gården to hester, syv kveg, 13 får, to griser og dyrket hvete, bygg, havre, erter og poteter. I 1900 bor et ektepar med syv barn på gården. Tre tjenestepiker, hvor to har såkalt husgjerning og en står oppført med kreaturstell, finnes også oppført i folketellingen.

Tunet står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig og inngård i Verneplanen for Akergårdene.