lukk

Ammerud Nordre Mellom gård

Våningshuset på tunet skal være fra ca. 1850, men ble totalt bygget om på 1970-tallet. Drengestua er trolig den eldste bygningen på tunet og kan dateres til første halvdel av 1800-tallet. I noen tilfeller har drengestuer tidligere fungert som våningshus før de ble degradert til sidebygning. Om så er tilfellet her, vites ikke.

Stabburet ble bygget i 1890, mens driftsbygningen er fra 1911 med fjøs fra 1940-tallet. At det helt opp til 1940-tallet ble satt opp nye bygninger på gårdene i Groruddalen, viser at det var få som forutså hvordan byen skulle innhente det landlige Aker i løpet av de to neste tiårene.

Tunet er bevaringsverdig og står oppført på Gul liste.