lukk

Alnsjøen damvokterbolig

På eiendommen like ved demningen i Alnsjøen ligger et våningshus med uthus. Bygningene er relativt ombygget og har fått mange nye elementer. Trolig ble bebyggelsen satt opp som bolig for damvokteren i forbindelse med at Alnsjøen ble drikkevann for Oslo i 1930.

Opphavet til navnet Alnsjøen har vært gjenstand for diskusjon, men trolig kommer det fra navnet på elva Alna, som renner herfra og ned til fjorden. De fleste bruker imidlertid navnet Alunsjøen.