lukk

Wilhelm Lüttichaus Kjemiske Fabrikk

Fabrikkbygningen fra 1938 har høy arkitektonisk verdi som et eksempel på tidlig funksjonalistisk industriarkitektur. Fabrikken var en av flere kjemiske fabrikker i dette området, og framstilte kjemiske produkter blant annet for skoindustrien. Bygningen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig.