lukk

Volla gård

Volla lå ved strømsveien 262 og var tidligere en husmannsplass under Hovin. I 1848 ble den skilt ut som eget bruk og fram til 1972 var den i samme slekt. Driftsbygningen ble revet i 1979. Beboerne på Alnabru ønsket at kommunen skulle kjøpe gården, slik at våningshuset kunne bli et møtested for frivillige organisasjoner med mer. Bygningen ble imidlertid revet.