lukk

Tittutgrenda

Tittutgrenda er betegnelse på et boligområde mellom Vollaveien og Strømsveien bebygd med villaer og småhus. En rekke av villaene er bygd i mellomkrigstida. Området fikk navnet Tittut i 1928 etter husmannsplassen Tittur også kalt Østre Ødegården, som lå ved krysset Tutturveien og Strømsveien. I veien Tittutgrenda finner vi et OBOS-borettslag med såkalte svenskehus reist i 1947-1948. Hele området framstår i dag som en boligenklave midt i trafikken, med tunge veier på flere kanter. Høye støyskjermer danner en barriere mot Strømsveien.