lukk

Smalvoll husmannsplass

Smalvoll var husmannsplass under Tveten gård, og tunet lå der hvor Smalvollveien går i dag.

I en artikkel i Groruddalen Historielags årbok fra 2002 skriver Karsten Sølve Nilsen dette om plassen:

"Denne plassen ved Alna har en eventyrlig historie som vi kan spore halt tilbake til 1600-tallet. I lensregnskapene fra 1610 er den oppført under Tveten gård og tilhørende kronen med betegnelsen Tveiten Ødegård. I 1640 kom den i privar eie ved lagmann Nils Hanssøn, og siden er det notert en rekke prominente eiere med titler som president, sognsprest, løitnant og generalmajor. I 1745 kjøpte gårdbruker Hans Pederssøn Breivold gården, og det var han som gav den navnet Smalvold. Etter 1807 kom den tilbake til hovedbølet Tveten gård."

Tveten gård bruket området til slåttemark og som beite til dyra. Den leirholdige grunnen ble dessuten benyttet til teglproduksjon. Allerede i 1863 ble Smalvold teglverk etablert av eieren på Tveten gård.

Bebyggelsen er revet og vi har desverre ikke funnet bilder av husmannsplassen.