lukk

Rodeløkkens maskinverksted

Bedriften ble stiftet i 1896 på Rodeløkka. Den ble etter hvert en hovedleverandør av skinnegangsmateriell til NSB, og etablerte seg på 1930-tallet på den såkalte bordhustomta som daværende Fjellhus bruk disponerte. Tomten hadde jernbanetilknytning over et sidespor til godssporet Bryn – Alnabru. Verkstedbygningen ble reist i 1939 og var da en meget moderne fabrikkbygning.