lukk

Grinda

I 1891 kjøpte Alf Bjercke en del av Nordre Alna gård, med 180 mål innmark og 113 mål skog. Bjercke oppførte en fernissfabrikk og en ny låvebygning til fabrikkens hester. I våningshuset ble det innredet to leiligheter, og her bodde blant annet lakkmesteren.
Fabrikken produsert etterhvert den landskjente Oxanoljen. Etter få år ble store deler av eiendommen ekspropriert av NSB, som skulle bruke området til skiftestasjon. Brobekkveien ble anlagt mellom gården og fabrikken. I 1972 fusjonerte Alf Bjercke AS med flere andre aktører, blant annet Jotun. Etter noen år ble fabrikken på Alnabru solgt inklusive Nordre Alna.