lukk

Fjellhus søndre

I 1810 ble Teisen nordre (Fjeldhus) skilt ut fra Teisen som eget bruk med gårdsnummer 139. I 1896 ble gården solgt til Mandalsgata Høvleri. Et sidespor fra Alnabru stasjon ble lagt fram til den nordre delen av gården. Tømmeret kunne dermed fraktes med tog. Tømmeret ble saget og plankestablene var høye og mange. Plankene ble fraktet videre med bil ned til høvleriet i byen. Selve gårdsdriften ble forpaktet bort. Gården er revet.