lukk

Breivold nedre, Klokkerløkken

Breivold var klostergods under hovedøya i middelalderen. Etter reformasjonen ble den krongods og i 1663 kom den i privat eie. I 1803 ble Nedre Breivold skilt ut fra Breivold gård. Gården ble også kalt Klokkerløkken. I 1894 kjøpte H. C. A. Furulund begge Breivoldgårdene for 36 000 kr og start Alna teglverk. Gårdstunet er revet.