lukk

Breivold gård (øvre)

Breivold gård var klostergods under hovedøya i middelalderen. Etter reformasjonen ble den krongods og i 1663 kom den i privat eie. Gården ble delt i to, øvre og nedre Breivold på et senere tidspunkt. Dette tunet var Øvre Breivold. I 1894 kjøpte H. C. A. Furulund Breivoldgårdene for 36 000 kr og start Alna teglverk. Gårdstunet ble senere revet for å gi plass til E6.