lukk

Alna teglverk

Alna teglverk ble startet av eieren av Breivoll gård, Hans Christian Amundsen Furulund i ca. 1896. Det første året var produksjonen på 1 million stein, og den økte jevnt fram til 1930, da var produksjonen på 7 millioner stein. Også takstein og drensrør ble produsert her. Tegverket hadde 112 ansatte rundt 1930. I 1976 gikk Alna teglverk i fusjon med Norsk Leca, og produksjoen ble flyttet til Romerike.

Teglverket lå der hvor Alna senter ligger i dag. Områdene i dalbunnen langs Alna var rike på leirholdig jord og leira var råvare til teglstein. Produksjonen foregikk ved at leira ble gravd opp og transportert inn til teglverket. Her ble den formet til murstein og lagt til tørk på de såkalte tørkebanene, en slags hylle som har tak over seg. Når steinene var tørket ble de trillet inn i ovnen og brent. Den store byggevirksomheten i Oslo i siste halvdel av 1800-tallet medførte stort behov for byggematerialer, og det ble etablert en rekke teglverk i Aker i denne perioen. Arbeidet var sesongbasert, og om vinteren ble det ikke tatt opp leire. Teglverkenes drift medførte store terrenginngrep, og fortsatt kan vi se kontorene av hvor leira har blitt tatt ut.

Kilde: Jens Brovold. Groruddalen historielag. Årbok 1989-1990.