lukk

Stubberud søndre gård

Gårdsnavnet er sammensatt av stubbe og rud. Gården nevnes første gang i 1560 årene. Ballerud eller Bollerud var plass under gården, med i 1560 oppføres denne som egen gård.
Tunet er revet.