lukk

Ødegaarden vestre

Å sette navn på et sted kan betraktes som en kultivering av landskapet og navnene kan i mange tilfeller gi indikasjon på gårdens alder. Gårdsnavn forteller dermed ein egen kulturhistorie. De fleste, som for eksempel gårder som ender på rud, er såkalte ekspansjonsnavn, de vitner om nyrydding. I perioden etter svartedauden oppstår det navn som i steden forteller om tilbakeslag i bosetningen. Varianter av navnet øde- er minner etter nedlagte gårder i senmiddelalderen, og vi finner slike gårdsnavn flere steder i Oslo. Gårdstunet er revet.