lukk

Linnerud banevokterbolig

Huset ble bygget i 1854, samme år som Hovedbanen åpnet. Det er dermed en av Norges første jernbanebygninger. Den fungerte som skinneleggerbolig under anleggstiden, og senere som vokterbolig. Et uthus som blant annet ble brukt som fjøs ligger fortsatt på eiendommen, og benyttes til garasje. Eiendommen ble foreslått fredet, men på grunn av endringer på bygningsmassen ble fredningen stoppet. Eiendommen er ført opp på Gul liste som bevaringsverdig.