lukk

Kjelsrud gård

Kjelsrud het opprinnelig Nordre Leirdal. Dette gårdsnavnet har i gammelnorsk form trolig vært Leirudalr, avledet av det ofte forekommende elvenavnet Leira, som kan ha vært betegnelsen på bekken som rant øst for gården. Gården nevnes i middelalderen, Klementskirken i Oslo eide 1 makebol i Leribek som også gården ble kalt. I 1832 ble gården delt. En del som utgjorde omlag 2/3 ble kjøpt av Lard Halvorssøn, denne delen er senere blitt sterkt oppdelt. Den andre delen, beholdt bruksnummer 1, fikk navnet Kjelsrud og ble kjøpt av gartner Carl Christian Fredrik Nielsen i 1837. Gården har etter dette byttet eier mange ganger. Flere bygninger er bevart.