lukk

Kaggen gård

Kaggen var opprinnelig en husmannsplass under Kjelsrud gård. Den strategiske plasseringen ved Strømsveien gjorde at den lenge fungerte som skjenkested for plankekjørere og andre reisende. Våningshus i sveitserstil, stabbur, driftsbygning fra siste halvdel av 1800-tallet og et nyere vognskjul ligger på tunet. Tunet er regulert til bevaring.