lukk

Ballerud

På 1500-tallet var Ballerud en egen gård, men i registeret av 1771 er den oppgitt som husmannsplass under Stubberud. Stua som lå her var meget godt bevart. Den hadde gamle paneler og vindusomramminger og på kjøkkenet var det en stor grue.