lukk

Arveset gård

Gården har hatt mange navn opp gjennom historien og gårdsnavnet er muligens dannet av mannsnavnet Olvir og setr. Den nåværende hovedbygningen, ble oppført av P. A. Poulsen i 1849, og er en av Oslos eldste bygninger i sveitserstil. I en takst fra 1856 kan vi lese hvordan bygningen var utformet og innredet. Grunnflaten var på 20,5 x 10 meter og taket var tekket med glassert takstein. I første etasje fantes syv rom og kjøkken, mens annen etasje på dette tidspunktet hadde tre uinnredede rom og pikekammer. Deler av gårdsanlegget er bevart med det omtalte våningshuset, stabbur, drengestue og vognskjul. Driftsbygningen er revet relativt nylig på grunn av dårlig teknisk tilstand. En del av innmarka er bevart. Gården ligger fortsatt med fritt utsyn og eies av Oslo kommune. Tunet står på Gul liste som bevaringsverdig og inngår i Verneplan for Akergårdene. I kommunen arbeides det med å finne å ny bruk slik at bygningene blir ivaretatt i framtiden.