lukk

Tonsen gård

Våningshuset består av en kraftig, langstrakt panelt tømmerbygning i to etasjer, pluss en relativt omfattende loftsetasje. Omtrent halvparten har også kjeller. Bygningen gir i dag et utpreget inntrykk av sveitserstil med sitt kraftig utspringende tak og høvlete profilerte panel. Det nåværende utseendet kan bygningen ha fått da Aker overtok eiendommen i 1885, og interiøret kan være enda nyere, kanskje fra en ombygging i 1920. Interiøret er delvis preget av senere ombygginger. Eldre bygningsdeler antas å finnes bak nyere plater mv.

Bygningen fungerte som fattighus, og ble senere en del av sykehuset da dette åpnet. Ca. 1910 ble bygningen konvertert til administrasjonsbygning. I 1920 ble det innredet en reservelegebolig i bygningens 2. etasje.