lukk

Tonsen gård

Bygningen inngår som en del av tunet på Tonsen gård, og er trolig bygget på slutten av 1800-tallet. Bygningen er omtalt i en takst fra 1888 som ”murbygning”. Murhuset fungerte som en del av pleiehjemmet og var senere i bruk som personalbolig. Bygningen er oppført i tegl med sveitserstilsdetaljer.

Bygningen er ført opp som bevaringsverdig på Gul liste. Formålet med å bevare forpakterboligen på Tonsen gård er å bevare et sentralt element fra perioden 1885-1920 da
fattigggård, pleiehjem og sykehus var integrerte elementer i én institusjon.