lukk

Søsterboliger

De to blokkene er tegnet av Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde og bygget av OBOS for Aker sykehus. Tegningene er datert 1959. Bygningene er i tre etasjer og innholder, som de andre blokkene, en rekke små leiligheter. Fasadene er i upusset rød tegl, bygningene har saltak og små balkonger. Balkongene er i betong og har en strammere utformning enn balkongene på naboblokkene fra 1953. I så måte viser arkitekturen fram mot 1960-tallet. Blokkene framstår som meget autentiske, men dårlig vedlikeholdt. Noen av inngangsdørene er byttet ut.

Bygningene er oppført på Gul liste som bevaringsverdig. Formålet med vernet er å ta vare på en viktig del av Aker sykehus sin historie. Helt fra 1920-tallet har sykehuset rommet boliger til sykepleiere. Blokkene representerer dermed en vanlig funksjonstype ved sykehuset. Vernet har også som formål å bevare en meget utbredt bygningstype fra 1950-tallet. Slike blokker er i stor grad endret – og disse representerer noen av de siste godt bevarte bygningen i Groruddalen og Østensjøbyen (østre bydeler).