lukk

Sinsen Nordre gård

Nordre Sinsen gård ble jøpt av Aker sykehus i 1910. Våningshuset er eid av Oslo kommune, mens stabburet fortsatt hører til sykehuset. Begge bygningene inngår i vernplan for Akergårdene. Stabburet står oppført på Gul liste som bevaringsverdig.