lukk

Sinsen Nordre gård

Hovedbygningen på Nordre Sinsen gård ble bygget i 1835. Bygningen var da en midtgangsbygning på 1 ½ etasje. På slutten av 1800-tallet ble det foretatt en større ombygging til den tidens foretrukne stil, sveitserstilen. Det kraftige midtpartiet stammer fra denne tiden.

Gården ble kjøpt av Aker sykehus i 1910. Hovedbygningen fungerte som overlegebolig og går dermed under navnet ”Harbizgården”. Bygningen har mange bevarte detaljer fra sveitserstilombyggingen. På 1970-tallet ble det bygget barnehage i hagen til gården. Denne ble flyttet, på grunn av støybelastning, til området bak hovedbygningen og ligger der fortsatt i dag.

Bygningen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig.