lukk

Rondellen

Rondellen har i 50 år vært et landemerke ved Aker sykehus. Allerede ved inngangen ønsket man trolig å ha et slående symbol for ambisjonen om å etablere en moderne helseinstitusjon. Bygningen er som navnet "Rondellen" tilsier sirkelformet, noe som var relativt vanlig i tiden omkring 1960 for bygninger en ønsket å fremheve. Kravet til oversikt, gitt av vaktfunksjonen, er også blitt fremhevet. Det store tallerkenformede betongtaket hviler på en rund indre betongvegg, mens den ytreveggen stort sett består av glass over en brystning kledt med gult tegl. Særpreget er den slissen der fasaden møter taket, og den øvre vindusrekken er inntrukket. Bygningen har to inngangsdører, begge originaldører i teak, hvor den ene trolig har betjent vakten og den andre blomsterbutikken, et neonskilt med "Blomster" over inngangen indikerer at dette er en originalfunksjon. Blomsterbutikken har nå overtatt plassen til vakta, og en tidligere vegg imellom dem er fjernet. Enkelte innredningsdetaljer som lamper og dører er trolig originale. Bygningen har kjeller med lagringsfasiliteter. Arkitekt: Morseth & Wiel Gedde.

Bygningen står på Byantikvarens gule liste, og er foreslått fredet i landsverneplanen.

Teksten er hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.